създай успешен бизнес докато учиш

получи професионално предприемаческо управленческо образование и развий свой собствен печеливш бизнес

КОЛЕЖ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

след 10 клас / 16+ години

Единна образователна програма за изграждане на предприемаческо мислене и подход, както и всички необходими лични качества за успеха в сферата на бизнеса и живота като цяло.

редовно обучение

4 семестъра

1300 учебни часа

/2 години/

1 599

лв на семестър

задочно обучение

4 семестъра

650 учебни часа

/1 година/

1 399

лв на семестър

NewBiz College
съвместно с
Частен Професионален Колеж “Бизнес и Култура”
по програма утвърдена от
Министерството на образованието и науката
представят

КОЛЕЖ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Специалност
«Предприемачество и мениджмънт»

Квалификционен курс (Код: 3450212 – МОН)

Изисквания за кандидатстване:
Завършен 10 клас и навършени 16 години

Прием: по документи и на база събеседване

Добре дошли в NewBiz College

Това е иновативна образователна програма и специална обучителна среда, в рамките на които колежаните създават и развиват свой собствен успешен бизнес под ръководството на опитни преподаватели и наставници, докато изучават от тях на практика дисциплините Предприемачество и Управление.

МАЙСТОР – КАЛФА – ЧИРАК

Това е принципът, по който работи NewBiz College

Предприемачеството е наука, която се учи на практика. А за тази цел най-добър е моделът, който сме наследили от дълбока древност и който сме интегрирали в учебната програма на колежа: Майстор – Калфа – Чирак. 

Майстор в сферата на предприемачеството е човек, започнал някога като Чирак, тоест ученик, при някой опитен предприемач, от който се е учил на занаят. След което е станал Калфа, тоест негов опитен помощник, а след това, на база придобитите опит, знания и умения, е станал Майстор – успешен предприемач със свой собствен бизнес, където в качеството си на наставник е започнал да помага и на другите да станат успешни като него.

Работят ли днес нашите древни традиции? Абсолютно. Многократно проверено от нас на практика. Особено в сферата на предприемачеството, където всичко най-добре се учи чрез интересни практически занимания, добър пример и собствен опит. 

Затова ние развиваме модела Майстор – Калфа – Чирак за предаване на предприемаческите знания и умения от по-опитните към начинаещите.

Защото знаем, че предприемачеството е занаят, който се учи цял живот – в подходящата среда, създадена от опитни наставници. Имаме ги и двете, и ги предоставяме на нашите колежани, за да създават и развиват свой собствен печеливш бизнес още по време на обучението си в колежа.

NewBiz College

професионално практическо обучение за създаване и развитие на успешен бизнес

създадено специално от предприемачи за предприемачи

ДЪРЖАВНА ДИПЛОМА

Заедно с документите от NewBiz College и ЧПК “Бизнес и Култура”, колежаните получават Свидетелство и Европейско приложение от Министерството на образованието и науката за успешно преминато професионално предприемаческо и управленческо обучение.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

На база успешно завършеното образование и получените документи, при последващо кандидатстване университетите признават на колежаните взетите изпити и преминатите семестри в колежа като основа за прием и продължаващо обучение до степен Бакалавър / Магистър.

СОБСТВЕН БИЗНЕС

Целта на обучението в Колежа по предприемачество далеч не е само дипломирането. Основната идея и ценност на курса е колежаните да създадат и развият собствени бизнеси по време на обучението си, получавайки реален управленчески опит още от първия си ден в колежа.

Първи семестър

Създаване на идеен проект за собствен бизнес

Целта на първия семестър в NewBiz College е колежаните да усвоят виждането, духа, идеята на предприемача за развитие на средата около себе си чрез анализ на проблемите и задачите в обществото, и на тази база – предоставяне на адекватни предприемачески решения.

Добре измислените и точно планирани решения на проблеми и задачи в обществото начинаещите предприемачи в най-скоро бъдеще ще нарекат собствен бизнес. А за целта на този етап всеки един от тях с помощта на опитни наставници ще изготви и представи идеен проект към края на първия семестър.

Първи семестър: Основни учебни модули

изучават се на теория и практика последователно в рамките на семестъра

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Обща професионална подготовка

ХОБИ
предприемачество

Занаятчийство и Манифактура

ПРОДУКТОВО
предприемачество

Производство и Автоматизация

ТЪРГОВСКО
предприемачество

Внос-Износ, Дистрибуция, Търговия и Посредничество

СОЦИАЛНО
предприемачество

Услуги и Обществено полезни дейности

ТЕХНОЛОГИЧНО
предприемачество

ИТ / Интернет, Информационни и Високи технологии

КОНЦЕПТУАЛНО
предприемачество

Изобретения, Иновации и Оптимизации

ИНФРАСТРУКТУРНО
предприемачество

Създание и управление на обекти от градско, регионално и държавно значение

ЗЕЛЕНО
предприемачество

Селско стопанство, Растениевъдство, Животновъдство, Строителство

МИКРО
ИКОНОМИКА

Обща професионална подготовка

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
условия на труд

Обща професионална подготовка

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Съставяне на идеен план за предстоящото стартиране на собствен бизнес

За NewBiz College накратко

важните неща за практическата образователната програма по предприемачество и управление

ОТЛИЧЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

В NewBiz College водят занятия едни от най-добрите преподаватели в българската академическа общност, с дългогодишен опит в сферата на професионалното и висшето образование в България и чужбина.

ОПИТНИ БИЗНЕС НАСТАВНИЦИ

Наставници по практическата част за създаване и развитие на собствен бизнес в рамките на обучението в NewBiz College са доказани успешни предприемачи, изградили редица локални, национални и международни бизнеси.

ВЗАИМНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА

Важна част от практическия обучителен процес са и колегите – колежани. Когато вие като съмишленици и бъдещи успешни предприемачи действате заедно, процесът по създаване и развитие на вашите бизнеси е в пъти по-бърз и ефективен.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА

Преподаватели, наставници, колежани – всички заедно развиваме предприемаческата екосистема на България, създавайки необходимите условия на предприемчивите да създават и развиват своите инициативи много по-лесно.

Втори семестър

Създаване на бизнес план за собствен бизнес

След като в рамките на първия семестър всеки колежанин е разработил идейния план за развитие на своя бизнес, е ред да пристъпи към създаване на бизнес план. И тук опитните преподаватели и наставници на NewBiz College ще помогнат за реализирането на тази нелека задача.

Направлението, в което всеки е избрал да се развива, е нужно да бъде внимателно изследвано и анализирано, така че още на ниво планиране да се отчетат максимално точно както перспективите, така и възможните опасности при създаване и развитие на собствен бизнес.

Втори семестър: Основни учебни модули

теория и практика в процеса на създаване на максимално точен бизнес план за собствен бизнес

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ И АНАЛИЗ

Изучаване на:
Клиенти, поведение и пазари
Потребности, желания и тенденции

МАРКЕТИНГ

Специфична професионална подготовка

ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

Разработване на продукти и услуги
Настройване на производство и процеси

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Отраслова професионална подготовка

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ

Концепция
Стратегия
Тактика
Цел

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

Специфична професионална подготовка

МАКРО
ИКОНОМИКА

Обща професионална подготовка

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДИАГНОСТИКА

Специална професионална подготовка

БИЗНЕС ПЛАН

Съставяне на бизнес план за предстоящо стартиране на собствен бизнес

Бизнесът днес в цифри и факти

какви са актуалните възможности да се създават и развиват собствени бизнеси без рискове

НЕГАТИВНА СВЕТОВНА СТАТИСТИКА

В световен мащаб още през първата година на съществуването си над 90/100 от новите бизнеси фалирват. През следващите 4 години фалирват средно още 90% от останалите 10. Така през най-трудния 5 годишен начален период преминават само от един до няколко бизнеса от всеки 100 новосъздадени.

НУЛЕВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СТАРТ НА БИЗНЕС

Познавайки добре световната негативна статистика и динамичната икономическа обстановка в света, ние следваме правилото за нулеви инвестиции на начален етап – без никакви кредити, заеми, лизинги, еврофондове, инвеститори, банки и прочие за създаване и развиване на собствен бизнес.

МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Като опитни практици ние помагаме на нашите колежани да пречупят шаблоните в мисленето си, че само с пари се правят пари. Стимулираме ги да усвоят класическото предприемаческо мислене, че най-важна е идеята на бизнеса за ползата, която той носи на хората. Когато я има и тя е добра – парите идват сами.

БЪРЗА АДАПТАЦИЯ В КРИЗИСНА СРЕДА

Инвестирайки в нашите ученици най-ценното – така наречения нематериален актив, като опит, знания, умения, предприемачески начин на мислене – ние им помагаме да станат изключително гъвкави, стабилни и успешни в тази крайно непредсказуема реалност, в която живеем.

Трети семестър

Създаване на собствен бизнес

На база идейния план от първи семестър и изготвения бизнес от втори семестър, тук в трети семестър всеки колежанин подготвя своя собствен бизнес за предстоящото му стартиране.

С помощта на опитните наставници от NewBiz College колежаните правят първите стъпки в реалната среда за създаването на своя мечтан първи бизнес. Започват своите първи взаимодействия с клиенти, партньори, доставчици, административни органи, и т.н.

Трети семестър: Основни учебни модули

необходимите знания и умения за създаване на свой собствен бизнес

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Деловодство
Фирмено дело
Държавни органи
Управленчески аудит и контрол

ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Отраслева професионална подготовка

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Отраслева професионална подготовка

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Специфична професионална подготовка

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управление на:
Хора
Ресурси
Процеси
Финанси

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Специфична професионална подготовка

РАБОТА С КЛИЕНТИ

Реклама
Социални мрежи
Връзки с обществеността (PR)
Продажби
Обслужване

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Отраслева професионална подготовка

СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС

Подготовка на всичко необходимо за стартирането на собствен бизнес

Най-добрата професия: Предприемач

цялостна реализация на потенциала на човека, даден му от природата

ПЪЛНА СВОБОДА

Предприемачът няма работно време, няма шеф, няма каквито и да е ограничения в своята дейност какво да прави, кога да го прави и къде да го прави. Той настройва целия бизнес процес според личното си възприемане за света, своя личен план за успех и потребностите на своите клиенти и партньори.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО

В своята дейност предприемачът има всички възможности да създава и развива каквито поиска идеи, иновации и проекти. Единствените ограничения могат да бъдат само неговите трудности да мисли отвъд рамките на стандартното. Да, в NewBiz College обучаваме да се мисли извън стереотипите.

НЕОГРАНИЧЕН ДОХОД

Предприемачът няма таван на дохода, който може да получава. Но също така няма и гаранции за постоянен доход, който може да получава, ако работи някъде на заплата. Въпреки това в NewBiz College помагаме на колежаните да създават ефективно работещи бизнеси с висока доходност и минимални рискове.

ТАЙНАТА НА УСПЕХА

Предприемачът се изгражда като успешен мулти-специалист, побеждаващ във всички сфери на живота и бизнеса, докато специалистът на заплата разбира само от своя вид дейност. Това прави първия успешен и постоянно развиващ се, а втория – постоянно намиращ се в условности и рамки.

Четвърти семестър

Развитие на собствен бизнес

След старта на своя мечтан бизнес, всеки колежанин трябва да се научи правилно да го управлява, за да го развива и разраства. Затова в рамките на четвъртия семестър разглеждаме нюансите за устойчивото развитие на бизнеса, както и важните въпроси за неговата безопасност.

Предприемачеството далеч не е само купи-продай, както много хора си мислят, докато гледат отстрани. За да не попадне тепърва създадения бизнес в негативната статистика на фалитите, се изискват много знания и умения. Опитните наставници на NewBiz College ги предоставят на колежаните и им помагат за тяхното усвояване.

Четвърти семестър: Основни учебни модули

необходимите знания и умения за устойчивото развитие на своя собствен бизнес

РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЕМАЧА

За достигане на успехи в начинанията и запазване на достигнатото в дългосрочен план

ИЗУЧАВАНЕ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА СРЕДАТА

Човек-Семейство-Род-Народ
Дом-Град-Държава-Свят
Ценности-Добродетели-Традиции

ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА

Взаимодействие
Преговори
Дипломация
Етикет
Конфликтология
Медиация

БЕЗОПАСНОСТ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

Защита от вътрешни и външни фактори
Организационни похвати за обезпечаване на устойчиво развитие

ЧУЖД ЕЗИК
С БИЗНЕС НАСОЧЕНОСТ

Специфична професионална подготовка

МЕНИДЖМЪНТ

Отраслева професионална подготовка

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Специфична професионална подготовка

МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА

Отраслева професионална подготовка

ПРАВНИ И ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Специфична професионална подготовка

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

Създаване на всичко необходимо за устойчивото развитие на бизнеса

Винаги успешни в екосистемата на NewBiz

започни отрано и се развивай цял живот – от нулата и до световните върхове в бизнеса

ЗАПОЧНИ ОЩЕ ДОКАТО УЧИШ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Все още учиш и нямаш завършено средно образование? Не е проблем. Започни предварителния етап на подготовка в NewBiz School – училището за млади предприемачи от 7 до 12 клас включително.

ОТСТЪПКИ:
Заплати първи семестър в NewBiz College и получи -10% отстъпка за обучението си в NewBiz School.

Заплати първи и втори семестър в NewBiz College и получи -20% отстъпка за обучението си в NewBiz School.

ОБУЧАВАЙ СЕ В NEWBIZ COLLEGE И СЪЗДАЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС

В предприемаческия колеж получаваш едновременно Европейско приложение от Министерството на образованието и науката, Свидетелство от ЧПК “Бизнес и Култура” и Диплома от NewBiz College за успешно преминато професионално предприемаческо и управленческо обучение. Всичко това ти дава възможността да продължиш обучението си в избран от теб университет с признаване на взетите изпити и  преминати в колежа семестри.

Но най-важното в колежа е това, че в рамките на обучението си, с помощта на опитни наставници създаваш свой собствен бизнес, който започва да ти носи дивиденти още по време на обучението ти.

РАЗВИЙ АКТИВНО СВОЯ БИЗНЕС В ИНКУБАТОРА НА NEWBIZ.CLUB

След като завършиш своето професионално предприемаческо образование в NewBiz College и създадеш собствен бизнес, можеш да продължиш да го развиваш в Бизнес инкубатора на NewBiz.Club.

Това е точното място, където се раждат и набират скорост в началния най-труден период истински успешните в скоро бъдеще бизнеси.

ОТСТЪПКИ:
За успешно преминалите учебните програми на NewBiz School и NewBiz College: -20% от ежемесечните такси.

ИЗСТРЕЛЯЙ СЕ НА ГОЛЕМИТЕ ПАЗАРИ С УСКОРИТЕЛЯ НА NEWBIZ.CLUB

След преминаване на първия най-критичен период на създаване и развитие на собствен бизнес в инкубатора на NewBiz.Club, с вече получените практически опит, знания и умения, можеш да продължиш своя път към големия успех в Бизнес ускорителя на NewBiz.Club, откъдето да се изстреляш на големите национални и международни пазари.

ОТСТЪПКИ:
За успешно преминалите инкубатора на NewBiz.Club: -20% от ежемесечните такси.

NewBiz College: Къде, кога и колко?

важните организационни въпроси

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

Понеделник-петък
от 16 до 19 часа

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА

Присъствено
и/ли дистанционно

ЗАПЛАЩАНЕ

Редовно обучение: 1599 лв на семестър
Задочно обучение: 1399 лв на семестър

цел на обучението в NewBiz College

Към своето дипломиране всеки колежанин да е създал и вече да развива свой успешно работещ бизнес

Ние вярваме и знаем, че всеки може да стане успешен предприемач, но не всеки има късмета да се развива в предприемаческа среда, която да е неговата подкрепа и опора.
NewBiz College е специално създадена предприемаческа среда от практици, които помагат на младите хора да се учат, да се развиват и да бъдат успешни в България, въпреки всички негативни фактори.

Като професионалисти и родолюбци, милеещи за развитието на България от нас, българите, ние даваме най-доброто от себе си, за да обучим следващите поколения успешни предприемачи.
Създаваме липсващата връзка между днешния ученик и утрешния лидер,
за да продължаваме изграждането на силна, процъфтяваща и независима България.

Винаги готови за предприемачество

никога не е твърде рано или пък твърде късно за образование и самоусъвършенстване

ГРУПА 16-18

Започни обучението си по Предприемачество и Управление още докато учиш в средното училище. Пестиш ценно време и стартираш в живота далеч преди всички останали. Минимални изисквания според МОН: навършени 16 години и завършен 10 клас.

ГРУПА 18-25

Отлична възможност да съчетаеш академическата теория в университета с практическо образование в Колежа по предприемачество. Така получаваш ценна допълнителна квалификация и създаваш собствен успешен бизнес.

ГРУПА 25-35

Добър шанс да влезеш в предприемачеството веднага след университета и/ли след натрупване на трудов опит по време на работа. Взаимно се подкрепяте в групата от съмишленици на твоята възраст, а опитните наставници ви помагат за развитието.

ГРУПА 35-45

Във възрастовата група на вече опитните в работата, бизнеса и/ли фриланса нещата се случват добре, защото човек е усвоил много от уроците на живота и вече знае какво иска и как да го достигне. Точното време за преквалифициране и самоусъвършенстване.

ГРУПА 45+

Човек се учи докато е жив. Зрялата възраст е отлично време за едни добри и качествени промени в живота, защото точно от тук нататък предстоят най-интересните времена на самопознание, саморазвитие и достигане на изцяло нови резултати.

Записване

започни своето професионално практическо обучение по предприемачество и управление още днес