създай център по предприемачество в твоя град

развивай образованието и предприемаческите инициативи заедно с нас

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

Единна образователна екосистема за взаимно практическо обучение по предприемачество

СТАНИ РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ТВОЯ ГРАД

Искаш да развиваш образованието и науката в твоя град?

Стремиш се да помагаш на предприемаческите инициативи?

Работиш активно за запазване и процъфтяване на българското?

Стани част от образователната екосистема за взаимно практическо обучение по предприемачество на NewBiz.Club

Добре дошли в екосистемата на NewBiz!

Създаваме иновативна образователна програма и специална обучителна среда, в рамките на които нашите възпитаници създават и развиват свой собствен успешен бизнес под ръководството на опитни преподаватели и наставници.

МАЙСТОР – КАЛФА – ЧИРАК

Това е принципът, по който работи NewBiz.

Предприемачеството е наука, която се учи на практика. А за тази цел най-добър е моделът, който сме наследили от дълбока древност и който сме интегрирали в учебната ни програма: Майстор – Калфа – Чирак. 

Майстор в сферата на предприемачеството е човек, започнал някога като Чирак, тоест ученик, при някой опитен предприемач, от който се е учил на занаят. След което е станал Калфа, тоест негов опитен помощник, а след това, на база придобитите опит, знания и умения, е станал Майстор – успешен предприемач със свой собствен бизнес, където в качеството си на наставник е започнал да помага и на другите да станат успешни като него.

Работят ли днес нашите древни традиции? Абсолютно. Многократно проверено от нас на практика. Особено в сферата на предприемачеството, където всичко най-добре се учи чрез интересни практически занимания, добър пример и собствен опит. 

Затова ние развиваме модела Майстор – Калфа – Чирак за предаване на предприемаческите знания и умения от по-опитните към начинаещите.

Защото знаем, че предприемачеството е занаят, който се учи цял живот – в подходящата среда, създадена от опитни наставници. Имаме ги и двете, и ги предоставяме на нашите възпитаници, за да създават и развиват свой собствен печеливш бизнес по време на обучението си.

Предприемаческата екосистема на NewBiz

професионално практическо обучение за създаване и развитие на успешен бизнес

създадено специално от предприемачи за предприемачи

УЧИЛИЩЕ И КОЛЕЖ ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Започваме развитието на предприемаческите способности още от детско-юношеска възраст. В Училището по предприемачество NewBiz School подготвяме децата, а в Колежа по предприемачество NewBiz College активно спомагаме за разгръщане на техния потенциал, за да създадат и развият свой собствен успешен бизнес в най-скоро време. Колежаните получават държавно и международно признато професионално предприемаческо и управленческо образование с официални документи от Министерството на образованието и науката.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР И
БИЗНЕС СТАРТЕР

На база успешно завършеното обучение в NewBiz School и NewBiz College, младежите могат да бъдат приети в Бизнес инкубатора на NewBiz.Club, където да развият активно идеите си и да преминат най-рискования от фалит 5 годишен етап за стабилизиране на дейността си. Успоредно с това Бизнес стартера на NewBiz.Club дава възможности за развитие и на тези, които не са били наши възпитаници и/ли имат вече изградени трудови навици. Помагаме им да натрупат бизнес опит в специално създадена за тях нискорискова практичека образователна среда.

БИЗНЕС УСКОРИТЕЛ И
НАСТАВНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Преминавайки пътя от Училището и Колежа по предприемачество, през Бизнес инкубатора и стартера, активния предприемач стига до въпросите за съществено мащабиране на бизнеса, и това е основното, с което се занимаваме в Бизнес ускорителя на NewBiz.Club. А ако е вървял по пътя на саморазвитието правилно, стига и до въпросите за предаване на своя опит към начинаещите. Така предприемаческата екосистема се затваря и някогашните ученици, днес успешни предприемачи, стават наставници, които започват да предават своя опит, знания и умения по модела Майстор – Калфа – Чирак.

Бъдещето на обучението по предприемачеството

е добре забравеното минало

Познавайки добре икономическата действителност в България и света, на база огромния практически опит в бизнеса, и изпробваните десетки модели на управление, стигаме до извода, че най-ефективно за нас работи добре забравения начин за предаване на опит, знания и умения, наречен Наставничество, познат ни като модела Майстор – Калфа – Чирак.

Затова ние, като наставници, знаещи от собствен опит ценността на ефективното практическо образование, спомагаме за развитието на следващите поколения успешни предприемачи, като ги водим по пътя им през сериозните изпитания на времето, в което живеем.

Партньорска програма Ниво I

създай училище и колеж по предприемачество в своя град

Аудитория: Деца и юноши обучаващи се в системата на средното образование, завършили гимназия/техникум, и/ли постъпили в университет.

С какво да започнем?

На начален етап от нашето сътрудничество започваме със създаване на Училище и Колеж по предприемачество във вашия град, тъй като това е основната дейност по създаване и развитие на предприемаческите инициативи в дългосрочна перспектива напред в бъдещето. На база добре развитите Училище и Колеж впоследствие ще изградим и останалите инициативи на образователната екосистема във вашия град.

Основни дейности на Ниво I

за развитието на училището и колежа по предприемачество в твоя град

СРЕЩИ

С ръководствата на средните училища в твоя град с цел създаване на сътрудничества

ДОГОВАРЯНЕ

На презентации на образователните програми пред ученици и родители

ПРЕЗЕНТИРАНЕ

На програмите на училището и колежа пред средношколци и техните родители

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С родители и ученици за записване, постъпване и обучение

За NewBiz накратко

важните неща за практическата образователната програма по предприемачество и управление

ОТЛИЧЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

В NewBiz College водят занятия едни от най-добрите преподаватели в българската академическа общност, с дългогодишен опит в сферата на професионалното и висшето образование в България и чужбина.

ОПИТНИ БИЗНЕС НАСТАВНИЦИ

Наставници по практическата част за създаване и развитие на собствен бизнес в рамките на обучението в NewBiz са доказани успешни предприемачи, изградили редица локални, национални и международни бизнеси.

ВЗАИМНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА

Важна част от практическия обучителен процес са и колегите – съученици. Когато те като съмишленици и бъдещи успешни предприемачи действат заедно, процесът по създаване и развитие на техните бизнеси е в пъти по-бърз и ефективен.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА

Преподаватели, наставници, колеги – всички заедно развиваме предприемаческата екосистема на България, създавайки необходимите условия на предприемчивите да създават и развиват своите инициативи много по-лесно.

Партньорска програма Ниво II

създай бизнес инкубатор в своя град

Аудитория: Начинаещи в областта на предприемачеството – студенти и младежи без трудов и бизнес опит.

С какво започваме?

На база вече изградените във вашия град Училище и Колеж, създаваме Бизнес инкубатор NewBiz.Club, който да предостави на младежите без опит нужните инструменти за създаване на успешен бизнес. Огромната полза за тях е, че още от самото начало на жизнения си път ще започнат да правят нещата правилно, без да се налага да изобретяват отдавна известни неща в бизнеса, както и да не правят стотици грешки, които могат да станат пагубни за тяхното бъдеще.

Основни дейности на Ниво II

за развитието на бизнес инкубатора в твоя град

СРЕЩИ

С представители на университетите и други организации в твоя регион с цел създаване на сътрудничества

ОРГАНИЗИРАНЕ

На информационни срещи, събития и презентации на образователната програма на инкубатора пред студенти и заинтересовани младежи

ПРЕЗЕНТИРАНЕ

На програмата на инкубатора и ползите от участието в нея пред заинтересованата аудитория в рамките на различни по формат мероприятия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Със студенти и младежи относно тяхното записване, постъпване, обучение и текущи организационни въпроси, свързани с обучението

Бизнесът днес в цифри и факти

актуалните възможности за създаване и развитие на собствен бизнес без рискове

НЕГАТИВНА СВЕТОВНА СТАТИСТИКА

В световен мащаб още през първата година на съществуването си над 90/100 от новите бизнеси фалирват. През следващите 4 години фалирват средно още 90% от останалите 10. Така през най-трудния 5 годишен начален период преминават само от един до няколко бизнеса от всеки 100 новосъздадени.

НУЛЕВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СТАРТ НА БИЗНЕС

Познавайки добре световната негативна статистика и динамичната икономическа обстановка в света, ние следваме правилото за нулеви инвестиции на начален етап – без никакви кредити, заеми, лизинги, еврофондове, инвеститори, банки и прочие за създаване и развиване на собствен бизнес.

МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Като опитни практици ние помагаме на нашите възпитаници да пречупят шаблоните в мисленето си, че само с пари се правят пари. Стимулираме ги да усвоят класическото предприемаческо мислене, че най-важна е идеята на бизнеса за ползата, която той носи на хората. Когато я има и тя е добра – парите идват сами.

БЪРЗА АДАПТАЦИЯ В КРИЗИСНА СРЕДА

Инвестирайки в нашите ученици най-ценното – така наречения нематериален актив, като опит, знания, умения, предприемачески начин на мислене – ние им помагаме да станат изключително гъвкави, стабилни и успешни в тази крайно непредсказуема реалност, в която живеем.

Партньорска програма Ниво III

създай бизнес стартер в своя град

Аудитория: Служители и специалисти с изградени трудови навици, но без опит в областта на предприемачеството – хора, които искат да преминат от наемен труд към собствена дейност.

С какво започваме?

На база вече изградените във вашия град Училище, Колеж и Инкубатор, създаваме Бизнес стартер NewBiz.Club, който да даде възможност на служители и специалисти да преминат от работа на заплата към предриемачество и успешна собствена дейност. Обучаваме ги както на добрите практики в бизнеса, така и на важните неща за неговата безопасност, за да не направят фатални за себе си и своя бизнес грешки.

Основни дейности на Ниво III

за развитието на бизнес стартера в твоя град

СРЕЩИ

Със служители, специалисти и организации в твоя град с цел информиране и създаване на сътрудничества

ОРГАНИЗИРАНЕ

На информационни срещи, събития и презентации на програмата на стартера пред заинтересовани аудитории

ПРЕЗЕНТИРАНЕ

На програмата на стартера и ползите от участието в нея пред специалисти и служители в рамките на различни по формат мероприятия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С кандидати относно тяхното записване, постъпване, обучение и текущи организационни въпроси, свързани с обучението им

Най-добрата професия: Предприемач

цялостна реализация на потенциала на човека, даден му от природата

ПЪЛНА СВОБОДА

Предприемачът няма работно време, няма шеф, няма каквито и да е ограничения в своята дейност какво да прави, кога да го прави и къде да го прави. Той настройва целия бизнес процес според личното си възприемане за света, своя личен план за успех и потребностите на своите клиенти и партньори.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО

В своята дейност предприемачът има всички възможности да създава и развива каквито поиска идеи, иновации и проекти. Единствените ограничения могат да бъдат само неговите трудности да мисли отвъд рамките на стандартното. Да, в NewBiz обучаваме да се мисли извън стереотипите.

НЕОГРАНИЧЕН ДОХОД

Предприемачът няма таван на дохода, който може да получава. Но също така няма и гаранции за постоянен доход, който може да получава, ако работи някъде на заплата. Въпреки това в NewBiz помагаме на нашите възпитаници да създават ефективно работещи бизнеси с висока доходност и минимални рискове.

ТАЙНАТА НА УСПЕХА

Предприемачът се изгражда като успешен мулти-специалист, побеждаващ във всички сфери на живота и бизнеса, докато специалистът на заплата разбира само от своя вид дейност. Това прави първия успешен и постоянно развиващ се, а втория – постоянно намиращ се в условности и рамки. Тенденцията е в света да има все повече предприемачи и все по-малко служители.

Партньорска програма Ниво IV

създай бизнес ускорител в своя град

Аудитория: Действащи предприемачи и фрилансъри, желаещи съществено да развият своите инициативи и да достигнат много по-високи нива на развитие в личен и професионален план.

С какво започваме?

На база вече изградените във вашия град Училище, Колеж, Инкубатор и Стартер, създаваме Бизнес ускорител NewBiz.Club, който да предостави всички възможности на действащи предприемачи и фрилансъри съществено да се развият, като минимизират типичните грешки на израстването.

Основни дейности на Ниво IV

за развитието на бизнес ускорителя в твоя град

СРЕЩИ

С ръководители, основатели и представители на бизнеса в твоя град с цел създаване на дългосрочни сътрудничества

ОРГАНИЗИРАНЕ

На информационни срещи, събития и презентации на програмата на ускорителя пред заинтересовани аудитории

ПРЕЗЕНТИРАНЕ

На програмата на ускорителя и ползите от участието в нея пред предприемачи и фрилансъри в рамките на различни по формат мероприятия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С кандидати относно тяхното записване, постъпване, обучение и текущи организационни въпроси, свързани с обучението им

Винаги успешни в екосистемата на NewBiz

успешните хора започват отрано и се развиват цял живот – от нулата и до световните върхове в бизнеса

ПОСТАВЯМЕ ОСНОВИТЕ НА УСПЕХА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Нашите възпитаници започват предварителната си подготовка в NewBiz School и NewBiz College.

Още от ранна детско-юношеска възраст изграждат разбирането си за основните понятия в бизнеса и предприемачеството. Получават базовите знания и умения за ефективното му управление в най-скоро бъдеще.

РАЗВИВАМЕ МЛАДЕЖИТЕ ОЩЕ ОТ НАВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТИЕ

В Бизнес инкубатора NewBiz.Club даваме възможност всичко научено в училището и колежа да придобие форми, да се разгърне и развие, под наблюдението, контрола и напътствията на опитни наставници в бизнеса.

А за да се съхрани и защити всяка дейност от негативните фактори, правим основен акцент върху безопасността на всеки бизнес.

ДАВАМЕ АЛТЕРНАТИВА НА РАБОТЕЩИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Мнозина мечтаят за свободата и липсата на ограничения, с които разполага предприемача, само че едва единици от тях се решават да тръгнат по своя път. И с право. Предприемаческата дейност дава много ползи, но има и много опасности, които човек е добре да знае предварително, а не след като вече е попаднал на тях. В Бизнес стартера NewBiz.Club този път се изминава в тандем с опитни предприемачи, с чиято помощ се спестяват много време, пари и напразни усилия.

РАЗШИРЯВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОПИТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Всеки етап от развитието е труден. Рано или късно предприемача, колкото и да е опитен, достига края на възможностите си и застива в невъзможност да ги преодолее. На този етап е нужен опитен наставник, който да му помогне да разшири вижданията си за реалността и да преодолее себе си, за да може да развие дейността си на ново, още по-високо ниво. С тези и много други важни и интересни въпроси се занимаваме в Бизнес ускорителя на NewBiz.Club.

Център по предприемачество: Какво, кога и как?

важните организационни въпроси

ЗАПИТВАНЕ

Разглеждаме вашето запитване и започваме преговори за уточняване на условията ни на взаимодействие.

ПОДГОТОВКА

Изготвяме нужните документи и подготвяме всичко необходимо за нашата предстояща съвместна дейност.

АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Помагаме на нашите представители на всеки един етап, за да изградят максимално ефективни Центрове по предприемачество.

Заедно напред

За развитието на България

Ние вярваме и знаем, че всеки може да стане успешен предприемач, но не всеки има късмета да се развива в предприемаческа среда, която да е неговата подкрепа и опора.
NewBiz е специално създадена предприемаческа среда от практици, които помагат на активните хора да се учат, да се развиват и да бъдат успешни в България, въпреки всички негативни фактори.

Като професионалисти и родолюбци, милеещи за развитието на България от нас, българите, ние даваме най-доброто от себе си, за да обучим следващите поколения успешни предприемачи.
Създаваме липсващата връзка между днешния ученик и утрешния лидер,
за да продължаваме изграждането на силна, процъфтяваща и независима България.

Изпрати запитване

създай успешен център по предприемачество в своя град и развивай образованието и бизнеса заедно с нас