Всички деца и юноши са бъдещи успешни предприемачи

притежаваме необходимите опит, знания и умения, с които да ги подкрепим, за да достигнат мечтите си

УЧИЛИЩЕ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Единна система за изграждане на предприемаческо мислене и подход, както и всички необходими лични качества за успеха в сферата на бизнеса и живота като цяло.

промо

1990

лв на година

Може ли всеки да стане успешен предприемач?

Да реализира себе си, мечтите си, своите цели.

Да променя страната и света с идеите си.

Да помага и на другите да станат успешни като него.

Ние смятаме, че отговорът е Да!

 

Добре дошли в училището за млади предприемачи NewBiz School.

Това е правилната среда от опитни наставници и обучителни програми, с помощта на които децата и юношите развиват идеите си още от най-ранна възраст.

Докато се учат от опитните наставници, те помагат и на по-неопитните от тях да се справят с трудностите, за да вървят заедно напред.

МАЙСТОР – КАЛФА – ЧИРАК

Това е принципът, по който работи NewBiz School.

Предприемачеството е наука, която се учи на практика. А за тази цел най-добър е моделът, който сме наследили от дълбока древност: Майстор – Калфа – Чирак.

Майстор в сферата на предприемачеството е човек, започнал някога като Чирак, тоест ученик, при някой опитен предприемач, от който се е учил на занаят. След което е станал Калфа, тоест негов опитен помощник, а след това, на база придобитите опит, знания и умения, е станал Майстор – успешен предприемач със свой собствен бизнес, където в качеството си на наставник е започнал да помага и на другите да станат успешни като него.

Работят ли днес нашите древни традиции? Абсолютно. Многократно проверено от нас на практика. Особено в сферата на предприемачеството. И особено при децата и юношите, които учат всичко чрез забавни игри, добър пример и собствен опит. 

Затова ние развиваме модела Майстор – Калфа – Чирак за предаване на предприемачески знания и умения от по-опитните към начинаещите.

Защото знаем, че предприемачеството е занаят, който се учи цял живот от най-ранна възраст – в подходящата среда и с подходящите хора. Имаме ги и двете, и ги предоставяме на нашите ученици, за да се развиват активно.

Желязото се кове докато е горещо

а децата се обучават най-добре докато са малки

NewBiz School е точното място, където те могат да получат знания, умения и бизнес опит от майстори – предприемачи, докато създават заедно с тях успешни проекти.

Правилната предприемаческа обучителна среда е решаваща за успеха им в най-скоро бъдеще.

Основни учебни модули в NewBiz School

изучават се последователно в рамките на учебната година

ПРОДУКТОВО
предприемачество

Производство и Автоматизация

ТЪРГОВСКО
предприемачество

Внос-Износ, Дистрибуция, Търговия и Посредничество

СОЦИАЛНО
предприемачество

Услуги и Обществено полезни дейности

КОНЦЕПТУАЛНО
предприемачество

Изобретения, Иновации и Оптимизации

ИНФРАСТРУКТУРНО
предприемачество

Създание и управление на обекти от градско, регионално и държавно значение

ЗЕЛЕНО
предприемачество

Селско стопанство, Растениевъдство, Животновъдство, Строителство

Око да види - ръка да пипне

Изучаваме всичко на практика

В NewBiz School се придържаме се към правилото на Парето 80/20:
80% практика и само 20% теория.
Така всеки учи докато прави нещата да се случват.

Защото това е единственият природно естествен начин на задълбочено учене в живота.

Изучавани предприемачески Дисциплини

всичко това, което не се учи в училище, а е от първостепенна важност за успеха в живота

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Изучаване на:
Клиенти
Пазари
Потребности
Тенденции

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Икономическо информационно осигуряване

Код: 4820201

II степен на професионална квалификация

Държавна диплома

660 учебни часа / 5 месеца
от които 330 часа практика

Изискване: Завършен 10 клас / 16+ години

+ 1199 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Маркетингови проучвания

Код: 3420201

II степен на професионална квалификация

Държавна диплома

660 учебни часа / 5 месеца
от които 330 часа практика

Изискване: Завършен 10 клас / 16+ години

+ 1199 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

Създаване на:
Продукти
Услуги
Производство
Процеси

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Икономическо информационно осигуряване

Код: 4820201

II степен на професионална квалификация

Държавна диплома

660 учебни часа / 5 месеца
от които 330 часа практика

Изискване: Завършен 10 клас / 16+ години

+ 1199 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Индустрия (Код: 3451201)
Търговия (Код: 3451202)
Икономика и мениджмънт (Код: 3451204)
Земеделско стопанство (Код: 3451203)

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

РАБОТА С
КЛИЕНТИ

Реклама
Социални мрежи
Връзки с обществеността (PR)
Продажби
Обслужване

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Икономическо информационно осигуряване

Код: 4820201

II степен на професионална квалификация

Държавна диплома

660 учебни часа / 5 месеца
от които 330 часа практика

Изискване: Завършен 10 клас / 16+ години

+ 1199 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Търговия на едро и дребно

Код: 3410401

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

АДМИНИСТРАТИВНА
ДЕЙНОСТ

Деловодство
Счетоводство
Фирмено дело
Държавни органи
Право

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Административно обслужване

Код: 3460201

II степен на професионална квалификация

Държавна диплома

660 учебни часа / 5 месеца
от които 330 часа практика

Изискване: Завършен 10 клас / 16+ години

+ 1199 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Оперативно счетоводство

Код: 3440301

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

УПРАВЛЕНИЕ

Хора
Ресурси
Процеси
Финанси

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Индустрия (Код: 3451201)
Търговия (Код: 3451202)
Икономика и мениджмънт (Код: 3451204)
Земеделско стопанство (Код: 3451203)

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Бизнес администрация

Код: 3460101

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Преговори
Дипломация
Медиация
Безопасност

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Търговия на едро и дребно

Код: 3410401

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Бизнес администрация

Код: 3460101

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

ПЛАНИРАНЕ

Концепция
Стратегия
Тактика
Цел

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Индустрия (Код: 3451201)
Търговия (Код: 3451202)
Икономика и мениджмънт (Код: 3451204)
Земеделско стопанство (Код: 3451203)

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Бизнес администрация

Код: 3460101

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

СРЕДА

Човек-Семейство-Род-Народ
Дом-Град-Държава-Свят
Ценности-Добродетели-Традиции

ДОБАВИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалност:
Индустрия (Код: 3451201)
Търговия (Код: 3451202)
Икономика и мениджмънт (Код: 3451204)
Земеделско стопанство (Код: 3451203)

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Специалност:
Икономическа информатика

Код: 4820101

III степен на професионална квалификация

Държавна диплома

960 учебни часа / 7 месеца
от които 480 часа практика

Изискване: Средно образование

+ 1799 лв
за целия допълнителен квалификационен курс

Най-добрата професия: Предприемач

Свобода, творчество и неограничен доход

Всеки успешен предприемач може да стане добър специалист,
Но само малка част от специалистите могат да станат добри предприемачи.

Тайната на успеха:
Предприемачът се изгражда като успешен мулти-специалист, побеждаващ във всички сфери на живота, докато специалистът разбира добре само своята основна дейност.

Възпитаваме разумни хора със силен характер

способни да се справят ефективно с изпитанията на живота още от най-ранна възраст

ЗА РАЗУМА

Логика
Любознателност
Изобретателност
Пресметливост
Последователност
Приоритизиране
Планиране

ЗА ХАРАКТЕРА

Воля
Смелост
Решителност
Упоритост
Търпение
Стремление
Желание за победа

ЗА ЗДРАВЕТО

Движение
Игри
Спорт
Състезания
Разходки
Походи
Екскурзии

ЗА ОБЩУВАНЕТО

Емпатия
Етикет
Такт
Честност
Благородство
Партньорство
Дружба

Заедно - напред!

Подкрепяме предприемчивите през целия път към успеха

Училище по предприемачество NewBiz School – за деца и юноши
Колеж по предприемачество NewBiz College – след 10 клас / 16+ години
Бизнес инкубатор NewBiz.Club – за студенти и младежи без трудов опит
Бизнес стартер NewBiz.Club – за служители и специалисти без бизнес опит
Бизнес ускорител NewBiz.Club – за опитни предприемачи и фрилансъри

Развивайки предприемаческата екосистема, ние не само укрепваме икономиката на България,
но и намаляваме изтичането на интелектуалния потенциал от страната ни.

Къде, кога и колко?

важните организационни въпроси

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

Понеделник и Сряда:
Преди училище – от 12 до 13 ч. (за тези, които са втора смяна на у-ще)
След училище – от 14 до 15 ч. (за тези, които са първа смяна на у-ще)

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА

Присъствено
и/ли
дистанционно

ЗАПЛАЩАНЕ

199 лв на месец
или
2388 1990 лв на година
(2 месеца подарък)

цел на обучението

към навършване на пълнолетие всеки ученик да създаде свой успешно работещ бизнес

Ние вярваме и знаем, че всеки може да стане успешен предприемач,
но не всеки има възможността да расте в предприемаческа среда,
която да е неговата подкрепа и източник на знания.

Затова ние като професионалисти, милеещи за развитието на България от нас, българите,
даваме най-доброто от себе си, за да подготвим следващите поколения успешни предприемачи.
Създаваме липсващата връзка между днешния ученик и утрешния лидер,
за да продължаваме изграждането на силна, процъфтяваща и независима България.

Записване

подборът на нови ученици тече постоянно